• Austrumu bagarēšana
  • Austrumu bagarēšana

Notiek Riograndes ostas bagarēšana ar Van Oord TSHD HAM 318

Portos RS – Autoridade Portuária dos Portos do RS amatpersonas vakar veica tehnisku vizīti uz Van Oord piekabes iesūkšanas piltuves bagarkuģa (TSHD) HAM 318.

TSHD ieradās apgabalā pagājušajā mēnesī, lai veiktu apkopes bagarēšanas darbus piekļuves kanālā Riograndes ostai.

Van Oord milzis kopš 24. novembra ir strādājis pie nogulšņu noņemšanas un šodien sāka bagarēšanas darbus publiskā mola tuvumā.

šķiņķis

Padziļināšanas darbi nodrošina ostas aktivitātēm drošu dziļumu.

"Portos RS" pastāstīja, ka līdzīgas darbības plāno veikt regulāri, lai kanālā novērstu nosēdumu veidošanos un samazinātu bagarējamā materiāla daudzumu.


Izlikšanas laiks: 2022. gada 12. decembris
Skatīt: 3 skatījumi